Katodik Koruma ve Korozyon

MakaleKOROZYON NEDİR ?
Metal ve alaşımlarının çevreleri ile Kimyasal ve Elektro kimyasal reaksiyonları sonucu bozulmasıdır.
Ayrıca son yıllarda metal olmayan malzemelerinde korozyona uğradıkları ve sistemleri araştırılmaktadır.


Genel olarak korozyon ortamları :
- Toprak altı, su altı, atmosferik ortam ve özel kimsayal ortamlardır.
- Endüstride ve güncel yaşamımızda korozyonun etkilediği yapıtlar.
- Toprak altında : Boru hatları, tanklar, temel kazık ayakları vb...
- Atmosferik ortam : Bütün metal ve metal alaşımlardır.
- Kimyasal ortamlar : Kimya fabrikalarındaki tanklar, Özel kimyasal malzemelerin kullanıldığı metalik yapıtlar.

KOROZYON HASARI VE KORUNMA YOLLARI NELERDİR ?
Yapılan araştırmalara göre ülkemizde korozyon ve korozyondan doğan hasalar gayri safi milli hasılanın yaklaşık %2 -5 ‘i kadardır. Özel işletmeler ve yerlere göre bu değer daha yüksek rakamlar göstermektedir. Bu da işletmenin verimli ve karlı çalışmasını etkilemektedir. Hatta gerekli önlemler alınmazsa işletmenin çökmesine veya yenilenmesine sebebiyet vermektedir. Korozyonla savaşımda dünyada bir çok teknikler kullanılmaktadır. Bunlardan başlıcaları ; Katodik Koruma ( Toprak altı , su ve su altı sistemlerine ) , Anodik Koruma ( Su ve Asidik ortamalar ) , Metalik ve metalik olmayan kaplamalar (Kısmen su , Asidik ve atmosferik ortamlar) , Boyama ( genelde atmosferik ve sulu ortamlar )

KATODİK KORUMA NEDİR ?
Su , su altı ve toprak altı sistemlerine uygulanır. Korozyon bir elektro kimyasal bir olay olduğu için , sistemde elektron alış verişi olur. Doğada bulunan elementlerin birbirlerine göre kimyasal olarak zayıf ve kuvvetli olanları vardır. Kuvvetli elementler zayıf olan elementlerden elektron koparırlar ve böylece zayıf olan elementleri korozyona uğratırlar. Zayıf olan elementleri korozyondan korumak için kuvvetli olan elementlere dışardan elektron verilerek bu denge sağlanır veya elektron alış verişin olduğu ortam ile yapı arası polarizasyon sağlanılarak bağlantısı kesilir. Bu olaya KATODİK KORUMA denir.

İki türlü uygulanışı vardır ;
Dış akımlı sistem : Alternatif akım doğru akıma çevrilerek verilir.
Galvanik Usul : Elementler arasındaki EMK ( Elektro Motor Kuvvet ) den yaralanılır.

KATODİK KORUMANIN UYGULAMA ALANLARI
Boru hatları : İçme Suyu Boru Hatları, Doğalgaz Boru Hatları, Petrol Boru Hatları, Yangın Hidrant Boru hatları, Deniz altı Boruları, Atık Su boruları..
Denzi yapıtları : Yük Gemiler, Feribotlar, Deniz Otobüsleri, Denizatı Gemisi, Yatlar, Liman – İskele ve Platform, Kazık Ayakları, Palplanşlar, Dubalar ..
Tanklar : Yer altı LPG, Akaryakıt Tankları, Atık su tankları, Yer üstü Akar yakıt tankları ( İçleri ve taban kısımları )..
Su Sistemleri : Boyler Tankları, Eşanjör soğutma ve ısıtma sistemleri, Elektrikli termosifonlar ..

BORU HATLARININ KATODİK KORUMASI
Tüm toprak altında ve su altında bulunan Petrol, Doğal gaz, İçme Suyu, Yangın Hidrant, Soğutma suyu .... boru hatlarına uygulanır . Boruların izole edilmesine rağmen montaj esansında, imlat sırasında, toprak altında kalma süresine bağlı olarak ve diğer ( yüksek gerilim, enterferans ...) nedenlerle borularda hasar meydana gelmektedir. Özellikle bu kısımlarda süratle korozyon ( pas, çürüme, delinme ) oluşmaktadır.

Kaynak:
http://www.hmkorozyon.com ', '0', '4264', '5', '', 'Yazan:Cem karabal', '0', '', '0', '0', '0', '160', '42'); INSERT INTO nuke_stories VALUES ( '36', '1', 'webmaster', 'Yalıtımın Önemi', '2003-12-05 19:23:29', ' Ülkemizde zamanında fazla önem verilmeyen mevzulardan biride yalıtımdır. Konunun hassasiyeti yavaş yavaş ortaya çıkmakta insanlar bilinçlendikçe hem kendi bütçelerine hemde ulusal ekonomi politikamıza ve enerji kaynaklarımıza uygun hareket etmeye başlamaktadırlar.', ' Ancak konu halen daha çok küçük bir kitle tarafından bilinmekte ve insanlarımız halen daha cahil insanların enerji politikalarına boyun eğmek durumunda bırakılmaktadır.

Yalıtımın önemini daha iyi belirtmek için konuyu kısaca bir maliyet ve tesis analizi yaparak karşılaştırmalı olarak değerlendirmek istiyorum.

Örnek olarak kullanacağımız bina bilgileri:

Bina Taban Alanı=500 m2
Toplam Dış Duvar alanı= 1268,5 m2
Toplam Pencere Alanı=238,2 m2

Binanın Yalıtılmış ve Yalıtılmamış Durumlardaki Kullanılan Tesisatın Karşılaştırılması:

YALITILMAMIŞ
Radyatör Boyu=99,3m
Kazan Gücü=81,6 Kw
Genleşme Kabı Hacmi=200 Lt

YALITILMIŞ
Radyatör Boyu=46m
Kazan Gücü=37,2 Kw
Genleşme Kabı Hacmi=80 Lt

Binanın Yalıtılmış ve Yalıtılmamış Durumlardaki Tesisatın Yatırım Maliyetlerinin Karşılaştırılması (Maliyetler 2000 yılı için TL dir.):

YALITILMAMIŞ
Radyatör = 2.285.156.652 TL
Kazan= 2.875.909.000 TL
Borular= 156.957.372 TL
Genleşme Kabı= 108.777.272 TL
Pompa= 208.656.000 TL

TOPLAM=5.653.456.296 TL


YALITILMIŞ
Radyatör = 1.276.105.685 TL
Kazan= 863.818.000 TL
Borular= 127.332.972 TL
Genleşme Kabı= 52.924.000 TL
Pompa= 52.339.000 TL

TOPLAM=2.372.519.657 TL


TOPLAM DEĞİŞİM ORANI %58

Görüldüğü gibi bu küçük örnekte sadece yatırım maliyetlerinden bahsettik. Asıl önemli olan doğru yalıtımın sağladığı, işletme maliyeti değerleridir. Aslında kurulumda çok pahalı olabileceğini düşündüğünüz yalıtım harcamaları, sistem boyutlarını küçülttüğü için maliyetin dengelenmesi gibi bir sonuç çıkartmakta ve sistem devreye girdiğinde kullanıcılara tasarruf yaptırmaktadır. Konu ile ilgili herkesten yine duyarlılık ve bilinçli hareket bekliyoruz. Nihayetinde yalnız siz değil ülkemizden kazançlı çıkacaktır....

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !